صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت آتیه سازان امید نسل امروز 950000
2 شرکت سبدگردان الماس 50000