صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ %۰.۰۵۶
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ %۰.۷۶۹ (۱.۴۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ %۲.۱۸۶ (۰.۹۱۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ %۶.۲۱۸ %۹.۵۷۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ %۱۰.۵۰۵ %۱۹.۰۴۴
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ %۱۴.۳۳۷ (۵.۱۰۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ %۱۵۸.۶۸۳ %۷۱۷.۲۸۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۳۱ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۴۸.۳۸)% (۹۹.۷۸)%