صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۷۵
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۰۶) (۰.۰۹) (۲۰.۷۲) (۲۹.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱.۵۵ ۲.۸۷ ۲۷,۶۷۶.۹۴ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۹ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۲ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۲۴) (۱.۵) (۵۷.۸۵) (۹۹.۶)
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۰.۵۴) (۲.۶۶) (۸۶.۲۲) (۹۹.۹۹)
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۲۱ ۰.۱۳ ۱۱۲.۷۵ ۶۰.۲۴
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۱) (۰.۷۱) (۳۱.۴۵) (۹۲.۶)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۰.۵) (۱.۴۹) (۸۴.۱۸) (۹۹.۵۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۳۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۱۵ ۰.۲۴ ۷۰.۱۹ ۱۴۲.۷۵
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۳۹ ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۲۹ ۰.۵۴ ۱۸۶.۶۵ ۶۱۳.۶۹
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۱۶ ۰.۲۲ ۸۲.۱ ۱۲۰.۹۸
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰.۶۱ ۲.۵۴ ۸۱۲.۱۷ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۲ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۴ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۲۳ ۰.۸۱ ۱۳۵ ۱,۷۹۵.۸۳