صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۰.۰۳ (۲.۹۴) ۱۰.۸۷ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰.۰۴ (۳.۴۳) ۱۷.۶۲ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ (۳.۰۲) ۱۷.۶۲ (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۳۹ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۴۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ (۱.۱۵) ۲۴.۸۵ (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۱۲.۵۷ ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۹ (۱.۱) ۳۶.۴۹ (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۴ ۳.۵۹ ۱۵.۹۸ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۳۸.۵۹ ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۱۳ ۰ ۶۳.۲۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۴ ۱.۷۲ ۱۶.۰۳ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ (۰.۲۹) ۱.۶۵ (۶۵.۱۶) ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۰۲ (۲.۱۶) ۶.۱۱ (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ (۱.۵) ۷.۷ (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۰۹ ۲.۸۴ ۳۸.۶۱ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۲ ۰