صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۱۹ ۱.۱۵ ۹۶.۴۸ ۶,۴۰۹.۶۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۳ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۰.۰۶) (۰.۰۱) (۲۰.۸۶) (۵.۰۱)
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۲۷ ۱.۰۸ ۱۶۸.۸ ۵,۰۳۱.۱۴
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۴۱ ۰.۹۷ ۳۴۲.۹۳ ۳,۲۸۵.۹۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۲۲ ۱.۵۱ ۱۱۹.۴ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۳۸ ۱.۵۸ ۳۰۲.۴ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۴۱ ۰.۵۳ ۳۳۷.۹۷ ۵۹۹.۰۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۹ ۸۸.۶۷ ۱۰۲.۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۴۸ ۲۳.۶ ۴۷۰.۷۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۲۷ ۱.۳ ۱۶۶.۸۳ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۱۵ ۱.۰۸ ۷۴.۷۵ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۰۷) ۰.۵۱ (۲۳.۳۵) ۵۴۵.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۰۳) ۰.۳۸ (۱۰.۰۹) ۲۹۶.۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۲۸ ۰ ۱۷۴.۹۲ ۰