صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۳۴ ۰.۹۷ ۲۴۴.۶۱ ۳,۲۷۰.۴۱
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۸۱ ۳.۵۴ ۱,۸۲۶.۵۸ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۷ ۰.۶۵ ۸۹.۰۹ ۹۶۵.۸۷
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۴ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۱۹ ۰ ۹۸.۵ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۴۲ ۱.۴۱ ۳۶۷.۱۳ ۱۶,۲۰۵.۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۹۸) ۱۸.۱ (۹۷.۲۹)
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۳۹ ۰.۸۶ ۳۱۷.۵۹ ۲,۱۷۲.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۲۴ ۲.۳۳ ۱۴۲.۱۱ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۲۳ ۰.۶۳ ۱۳۱.۲۶ ۹۰۲.۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۶۱ ۲.۶۷ ۸۱۴.۸۵ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۵ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۹) (۱.۶۴) (۲۶.۹۲) (۹۹.۷۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۱۲۷.۲۵ ۳۱۷.۳۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۰۵) ۱.۵۶ (۱۷.۵۸) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۲۲ ۱.۲۹ ۱۲۲.۱۹ ۱۰,۸۰۵.۹۲