صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اهداف صندوق

 

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح

نسبت از کل دارائیهای صندوق

1-      سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75% ازکل دارایی صندوق

1-1-          اوراق بهادار با در آمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 30% از کل دارایی صندوق

1-2-          گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر50% از کل دارایی صندوق

1-3-          اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر40% ازکل دارایی صندوق

1-4-           اوراق بهادار تضمین شده از طرف یک ضامن

حداکثر30% ازکل دارایی صندوق

2-        سهام، حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

حداقل 5 % و حداکثر 20 % از کل دارایی های صندوق

2-1-           سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

2-2-           سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

2-3-           سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

2-4-           اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-5-           اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

2-6-           سرمایه گذاری در سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها

حداکثر 5 % از کل دارایی های صندوق

3-        واحد های سرمایه گذاری" صندوق های سرمایه گذاری "

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد.