صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۴۰۴,۱۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۵۹۵,۸۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۲۷,۷۵۷,۲۹۸,۴۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۲۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۲۸,۳۳۲ ۲۸,۲۸۷ ۲۸,۲۸۷ ۰ ۸,۹۲۲ ۲۰۶,۲۷۱,۲۸۸ ۱۲۵,۴۸۵ ۱۶۳,۸۶۷,۱۴۸ ۴۳,۴۰۴,۱۴۰ ۱,۲۲۷,۷۵۷,۲۹۸,۴۸۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۸,۳۳۲ ۲۸,۲۸۷ ۲۸,۲۸۷ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۶۲,۳۶۶ ۰ ۱۶۳,۷۴۱,۶۶۳ ۴۳,۵۲۰,۷۰۳ ۱,۲۳۱,۰۷۰,۰۶۷,۵۳۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲۸,۳۵۰ ۲۸,۳۰۵ ۲۸,۳۰۵ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۶۲,۳۶۶ ۰ ۱۶۳,۷۴۱,۶۶۳ ۴۳,۵۲۰,۷۰۳ ۱,۲۳۱,۸۴۷,۲۶۵,۴۷۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۷,۹۱۶ ۲۷,۸۷۲ ۲۷,۸۷۲ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۶۲,۳۶۶ ۰ ۱۶۳,۷۴۱,۶۶۳ ۴۳,۵۲۰,۷۰۳ ۱,۲۱۲,۹۹۵,۱۶۸,۷۷۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۷,۹۰۶ ۲۷,۸۶۲ ۲۷,۸۶۲ ۰ ۵۳ ۲۰۶,۲۶۲,۳۶۶ ۷۷۴ ۱۶۳,۷۴۱,۶۶۳ ۴۳,۵۲۰,۷۰۳ ۱,۲۱۲,۵۹۴,۸۹۹,۱۳۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۷,۸۹۷ ۲۷,۸۵۳ ۲۷,۸۵۳ ۰ ۴۲ ۲۰۶,۲۶۲,۳۱۳ ۱۵,۳۹۹ ۱۶۳,۷۴۰,۸۸۹ ۴۳,۵۲۱,۴۲۴ ۱,۲۱۲,۲۰۴,۰۱۵,۱۳۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۷,۹۶۵ ۲۷,۹۱۹ ۲۷,۹۱۹ ۰ ۳۵۵ ۲۰۶,۲۶۲,۲۷۱ ۲۵,۰۵۶ ۱۶۳,۷۲۵,۴۹۰ ۴۳,۵۳۶,۷۸۱ ۱,۲۱۵,۴۹۹,۵۰۰,۳۹۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۲۸,۱۱۸ ۲۸,۰۷۱ ۲۸,۰۷۱ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۶۱,۹۱۶ ۱۶ ۱۶۳,۷۰۰,۴۳۴ ۴۳,۵۶۱,۴۸۲ ۱,۲۲۲,۷۹۶,۳۴۱,۷۱۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۲۸,۰۶۰ ۲۸,۰۱۳ ۲۸,۰۱۳ ۰ ۵,۴۴۷ ۲۰۶,۲۶۱,۹۱۶ ۱۷,۴۹۶ ۱۶۳,۷۰۰,۴۱۸ ۴۳,۵۶۱,۴۹۸ ۱,۲۲۰,۲۸۶,۳۷۷,۸۹۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۲۸,۰۸۹ ۲۸,۰۴۲ ۲۸,۰۴۲ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۵۶,۴۶۹ ۰ ۱۶۳,۶۸۲,۹۲۲ ۴۳,۵۷۳,۵۴۷ ۱,۲۲۱,۸۹۷,۷۰۱,۲۹۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۲۸,۲۳۲ ۲۸,۱۸۴ ۲۸,۱۸۴ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۵۶,۴۶۹ ۰ ۱۶۳,۶۸۲,۹۲۲ ۴۳,۵۷۳,۵۴۷ ۱,۲۲۸,۰۶۰,۶۴۷,۶۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۸,۲۲۲ ۲۸,۱۷۴ ۲۸,۱۷۴ ۰ ۱۶ ۲۰۶,۲۵۶,۴۶۹ ۳۵۱ ۱۶۳,۶۸۲,۹۲۲ ۴۳,۵۷۳,۵۴۷ ۱,۲۲۷,۶۵۰,۰۵۳,۰۵۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۲۸,۲۱۳ ۲۸,۱۶۵ ۲۸,۱۶۵ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۵۶,۴۵۳ ۰ ۱۶۳,۶۸۲,۵۷۱ ۴۳,۵۷۳,۸۸۲ ۱,۲۲۷,۲۴۸,۷۳۸,۶۷۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۲۸,۱۷۱ ۲۸,۱۲۴ ۲۸,۱۲۴ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۵۶,۴۵۳ ۹,۴۲۰ ۱۶۳,۶۸۲,۵۷۱ ۴۳,۵۷۳,۸۸۲ ۱,۲۲۵,۴۷۹,۸۲۰,۷۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۸,۱۶۲ ۲۸,۱۱۵ ۲۸,۱۱۵ ۰ ۸۹۰ ۲۰۶,۲۵۶,۴۵۳ ۵,۰۰۰ ۱۶۳,۶۷۳,۱۵۱ ۴۳,۵۸۳,۳۰۲ ۱,۲۲۵,۳۳۴,۷۹۴,۴۶۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۸,۰۸۳ ۲۸,۰۳۴ ۲۸,۰۳۴ ۰ ۷۵۸ ۲۰۶,۲۵۵,۵۶۳ ۳,۵۴۱ ۱۶۳,۶۶۸,۱۵۱ ۴۳,۵۸۷,۴۱۲ ۱,۲۲۱,۹۳۷,۷۴۶,۴۳۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲۸,۰۳۶ ۲۷,۹۸۸ ۲۷,۹۸۸ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۵۴,۸۰۵ ۰ ۱۶۳,۶۶۴,۶۱۰ ۴۳,۵۹۰,۱۹۵ ۱,۲۱۹,۹۹۷,۳۳۰,۰۳۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۲۷,۸۶۶ ۲۷,۸۱۹ ۲۷,۸۱۹ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۵۴,۸۰۵ ۰ ۱۶۳,۶۶۴,۶۱۰ ۴۳,۵۹۰,۱۹۵ ۱,۲۱۲,۶۲۵,۲۳۳,۱۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۲۷,۸۵۷ ۲۷,۸۰۹ ۲۷,۸۰۹ ۰ ۱۰,۴۵۹ ۲۰۶,۲۵۴,۸۰۵ ۸,۷۵۷ ۱۶۳,۶۶۴,۶۱۰ ۴۳,۵۹۰,۱۹۵ ۱,۲۱۲,۲۱۶,۷۹۷,۳۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۲۷,۸۴۷ ۲۷,۸۰۰ ۲۷,۸۰۰ ۰ ۴,۵۵۰ ۲۰۶,۲۴۴,۳۴۶ ۶,۳۲۰ ۱۶۳,۶۵۵,۸۵۳ ۴۳,۵۸۸,۴۹۳ ۱,۲۱۱,۷۶۰,۹۸۶,۵۷۵
  مشاهده همه