بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت آتیه سازان امید نسل امروز 950,000 %95.00
2 شرکت سبدگردان الماس 50,000 %5.00