صندوق گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۹۲۰,۱۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۰۷۹,۸۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۱,۴۷۵,۹۴۴,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۴۶
تاریخ انتشار
1398/04/23
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۲,۷۱۲ ۱۲,۶۸۵ ۱۶۱ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۴۱,۴۷۵,۹۴۴,۱۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۲,۷۰۵ ۱۲,۶۷۷ ۱۴۷ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۴۱,۲۷۲,۱۰۸,۳۹۶
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۲,۶۹۷ ۱۲,۶۶۹ ۱۵۳ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۴۱,۰۵۶,۰۰۵,۷۶۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۲,۶۸۹ ۱۲,۶۶۱ ۱۵۷ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۴۰,۸۴۱,۹۳۷,۶۳۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۲,۶۸۱ ۱۲,۶۵۳ ۱۶۱ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۴۰,۶۲۷,۹۶۴,۶۷۴
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۲,۶۷۰ ۱۲,۶۴۵ ۱۳۲ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۴۰,۳۹۴,۰۰۳,۱۶۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۲,۶۶۳ ۱۲,۶۳۷ ۱۶۰ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۴۰,۱۹۱,۲۵۵,۲۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۲,۶۵۰ ۱۲,۶۲۴ ۱۶۰ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۹,۸۵۲,۱۳۶,۶۸۱
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲,۶۴۲ ۱۲,۶۱۵ ۱۸۶ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۹,۶۰۴,۱۰۸,۸۷۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۲,۶۳۴ ۱۲,۶۰۶ ۲۲۹ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۹,۳۵۵,۳۵۳,۱۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۲,۶۳۰ ۱۲,۶۰۲ ۲۲۹ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۹,۲۵۱,۵۵۷,۶۰۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۲,۶۳۹ ۱۲,۶۱۱ ۲۱۶ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۹,۴۹۶,۴۷۸,۳۱۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۲,۶۳۲ ۱۲,۶۰۳ ۲۱۵ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۹,۲۷۵,۸۲۳,۵۳۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۲,۶۲۴ ۱۲,۵۹۵ ۱۹۸ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۹,۰۶۵,۸۹۴,۱۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۲,۶۱۶ ۱۲,۵۸۸ ۲۲۹ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۸,۸۵۷,۸۵۲,۷۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱۲,۶۱۲ ۱۲,۵۷۹ ۲۰۸ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۸,۶۱۴,۸۰۸,۶۴۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۲,۶۰۵ ۱۲,۵۷۱ ۲۱۲ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۸,۴۰۵,۳۹۲,۷۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۲,۵۹۷ ۱۲,۵۶۳ ۲۱۷ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۸,۱۹۶,۰۸۷,۶۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۲,۵۸۹ ۱۲,۵۵۵ ۲۲۱ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۷,۹۸۶,۹۴۰,۹۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۲,۵۸۵ ۱۲,۵۴۶ ۱۷۹ ۰ ۲۷,۸۹۹,۱۱۶ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۳۷,۷۵۰,۲۱۵,۴۳۷